Z torontské odbočky ČSSK

Jak víte, pracovali jsme na přípravě české části průvodu na Yonge Street 1. července v rámci oslav 150. let Kanady - pořádal Community Folk Arts Council. V průvodu se měly zviditelňovat etnické komunity, v krojích, s alegorickými vozy apod. a zdůraznit čím daná etnická komunita vyniká. Nám, Čechům a Slovákům se nedařilo získat dostatek lidí. Mnozí jste už byli někde na dovolených, další - od kterých by se dala čekat větší vstřícnost i tvořivost, se nehlásili, ba ani nereagovali na emaily. Je to škoda, protože dobrých nápadů bylo dost. Děkujeme však Sokolům a Pavle Dolejš, která se akce chopila a zorganizovala přípravu plaket, např. se jmény Bata, česko(slovensko)-kanadských sportovců, hudebníků, apod. Na náměstí Dundas Square se potom konala různá kulturní vystoupení. Nás s našimi melodiemi úžasně reprezentovali houslista Eda Vokurka a pianista Miro Letko. Déšť vše pozdržel, ale nedali se odradit. Jejich hudební vystoupení příjemně kontrastovalo s programem složeným převážně z lidových tanců. Upozorňujeme na novou adresu Ústředí ČSSK: P.O. Box 1507, Manotick, ON K4M 1B2

Barbara Sherriffová – čssk

***