Otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi

V Praze dne 5. září 2017

Vážený pane premiére!

Již dvou let dosahuje doba nevyřízených a tedy neúspěšných žádostí čínských křesťanů o poskytnutí azylu v ČR. Vždy znovu a znovu je těmto žadatelům přislibováno brzké vyřízení jejich žádostí, naposled tomu tak mělo být v těchto dnech.

Již před rokem, v září 2016, jste při interpelacích vyloučil, že by důvodem prodloužení azylového řízení s čínskými křesťany byly politické tlaky nebo české zájmy v Číně „nebo že by vláda měla nějakou speciální politiku, která by se týkala žadatelů o azyl právě z Číny.“

Je vskutku možné, že Vy, ani nikdo z ministrů, nezasahuje přímo do řízení nějakými explicitními či tajnými direktivami, pak vzhledem k neúměrnému a nezákonnému průtahu ve vyřízení pomoci pronásledovaným občanům Číny lze dovodit, že úředníci sami od sebe otálejí a nekonají, jak mají konat a je třeba zjednat nápravu. Již nyní se ukazuje, že úředníci pracují spíše s oficiálními čínskými stanovisky než s informacemi lidskoprávních organizací, co se týče postavení, resp. pronásledování křesťanů v Číně.

Kauze křesťanů z Číny hledajících u nás ochranu se pak věnuje dokonce i provládní čínský tisk, když věřící uprchlé z Číny očerňuje a označuje je za „nelegální migranty, kteří se za křesťany jen vydávají“. Snadno se lze dočíst a také si ověřit, že lidová Čína jako ateistický stát nenávidí a pronásleduje lecjaká náboženství a náboženská hnutí včetně křesťanství. Je obecně známo, že vyznavači různých církví jsou podrobováni nelítostné perzekuci včetně věznění, mučení, ba i zabíjení.

Jako svobodomyslně myslící občané ČR a lidé uznávající lidská práva za jednu z nejvyšších hodnot a mnozí z nás též jako křesťané apelujeme na Vás a na vládu a potažmo na příslušné instituce, aby konaly, co mají konat dle evropských standardů, smluv a zákonů a neprotahovaly kladné rozhodnutí ve věci udělení azylového práva v naší republice čínským křesťanům ve své zemi perzekvovaným.   

S pozdravem a s prosbou o případnou odpověď

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., signatář Charty 77

Mgr. Petr P. Payne, signatář Charty 77